Oprema mrliških vežic

Po želji naročnika izdelamo vso opremo za mrliško vežico.